+4031-434-2003
office@ciobotaru-schelean.ro

Echipa

IULIA CIOBOTARU

IULIA CIOBOTARU

Experiența profesională


Iulia Ciobotaru este avocat cu o vastă experiență dobandită în domeniul dreptului societar și a dreptului comercial, oferind consultanță în tranzacții având ca obiect fuziuni și achiziții, proceduri de achiziție publică, aspecte ce țin de procesul de post-privatizare, negocierea contractelor.

Iulia a acordat servicii de asistență juridică unor investitori/corporații străine în vederea realizării cu success a analizelor și rapoartelor juridice (due diligence reports) și a oferit asistență legală în multiple aspecte de drept societar, precum redactarea și revizuirea contractelor societare, redactarea opiniilor legale și a memorandumurilor pe diferite aspecte ce țin de dreptul societar și dreptul comercial.

Experiența juridică a Iuliei include negocierea, redactarea și încheierea unor contracte complexe și variate (contracte comerciale și administrative). Astfel, practica Iuliei cuprinde asistența juridică cu privire la o întreagă gama de contracte, de la contracte de vânzare-cumpărare, contracte de leasing, contracte de credit și de ipotecă, contracte de furnizare și de distribuție, contracte de antrepriză și contracte de asociere în participațiune, inclusiv contracte de vânzare internațională de mărfuri (supuse Regulilor Incoterms).

Experiența Iuliei include implicarea activă în proiecte din domeniul Energiei & Resurselor Naturale, în special proiecte ce vizează energia regenerabilă. În acest sens, Iulia a asistat investitori interesați de dezvoltarea și operarea proiectelor eoliene, fotovoltaice, producerea energiei regenerabile pe baza de biomasă, sens în care a acordat asistență juridică în vederea parcurgerii și îndeplinirii tuturor procedurilor legale necesare pentru obținerea licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege.

De asemenea, Iulia acordă asistență juridică în legatură cu diverse aspecte ce țin de reglementarea dreptului mediului, inclusiv îndeplinirea cerințelor de autorizare (precum evaluarea impactului asupra mediului, obținerea licenței și a autorizației de mediu), evaluarea riscurilor și a răspunderii cu privire la noile proiecte.

În aceeași măsură, Iulia a reprezentat diverși clienți în legătură cu aspecte legale ce țin de alte domenii relevante de practică, precum: dreptul proprietații intelectuale (obținerea mărcilor la nivel national/comunitar și a brevetelor, drepturi de autor și modele industriale), protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, dreptul muncii, legislația în domeniul medical.
Iulia este specializată și în domeniul relațiilor internaționale, drepturile omului, politici de gen și minorități.

Anterior fondării acestei case de avocatură Iulia a activat ca partener în casa de avocatură Ciobotaru, Schelean, Maier, Gavrilă, precum și ca avocat colaborator al societăților de avocatură Dragne și Asociații; Țuca, Zbârcea & Asociații.

Afilieri

Iulia este avocat în cadrul Baroului București.

Limbi străine

Iulia vorbeste, citește și scrie fluent în limba engleză și în limba franceză.

Arii de practică

  • Drept societar & Drept comercial
  • Proceduri de achiziție publică
  • Dreptul muncii
  • Energie & Resurse Naturale
  • Dreptul mediului
  • Dreptul sănății
  • Dreptul proprietății intelectuale

Contact

Telefon: +40 723 750 502
Email: iulia@ciobotaru-schelean.ro