+4031-434-2003
office@ciobotaru-schelean.ro

LITIGII ȘI ARBITRAJ

SCA CIOBOTARU, SCHELEAN & ASOCIAȚII reprezintă clienții în fața instanțelor de judecată din România, la toate nivelurile, în legătură cu diverse dispute juridice, în litigii complexe de drept societar și comercial, contencios-administrativ, fiscal sau în dispute civile, proceduri de faliment și reorganizare, executări silite, precum și în diverse proceduri arbitrale.

Avocații noștri au experiență în ceea ce privește dispute comerciale complexe derivate din relații juridice de drept român și internațional (litigii privind încheierea, executarea și încetarea diverselor tranzacții comerciale, etc.), dispute de drept societar (dispute între asociați/acționari, retrageri sau excluderi din companii, litigii pentru anularea deciziilor AGA, etc.), precum și în diverse litigii de drept administrativ (reprezentarea clienților în litigii de drept fiscal în fața diverselor autorități administrative, precum și în fața instanțelor române, anularea hotărârilor de guvern sau a actelor administrative emise de autoritățile publice locale și centrale, acțiuni în pretenții întemeiate pe dreptul contencios-administrativ român, etc.), în litigii civile (în special în litigii privind proprietățile naționalizate, litigii derivând din executarea diverselor contracte civile, etc.).

În plus, asistăm și reprezentăm diverși clienți în fața autorităților administrative române și în fața instanțelor de judecată competente în legatură cu dispute rezultând din proceduri de achiziții publice.

Am fost, de asemenea, implicați în proceduri arbitrale complexe generate de dispute rezultând din contracte de antrepriză de construcții și contracte în domeniul imobiliar, încheiate de către importanți dezvoltatori imobiliari.