+4031-434-2003
office@ciobotaru-schelean.ro

DREPT IMOBILIAR ȘI CONSTRUCȚII

Experiența noastră în acest domeniu cuprinde asistarea clienților în numeroase probleme de Drept Imobiliar și Construcții, cu accent pe diverse tipuri de tranzacții și proiecte în domeniul imobiliar. În legătură cu aceasta, putem menționa experiența noastră extinsă în efectuarea analizei de “due diligence” cu privire la probleme din domeniul imobiliar și al urbanismului, în legătură cu diverse tipuri de tranzacții, de la achiziții de proprietăți imobiliare, precum proiecte rezidențiale sau clădiri de birouri, până la proiecte de energie regenerabilă, precum parcuri fotovoltaice sau hidrocentrale, redactarea tuturor tipurilor de documente pentru tranzacții, de la contracte de vânzare-cumpărare până la contracte de închiriere, precum și documente relevante pentru cesiuni de acțiuni sau vânzări de active, asistarea clienților în procesul de negociere și în legătură cu încheierea diverselor tranzacții, precum cele menționate mai sus.

Avocații noștri au asistat clienți și în legătură cu toate tipurile de probleme în domeniul construcțiilor și autorizațiilor necesare, incluzând efectuarea de analiză de “due diligence” în aceste domenii, asistarea clienților în probleme de reglementare, precum și în legătură cu securizarea proiectelor lor imobiliare, redactarea, negocierea și executarea diverselor contracte de antrepriză de construcții, incluzând contracte FIDIC; de asemenea, au asistat clienții în fața autorităților competente pe parcursul procesului de emitere a autorizațiilor și avizelor relevante, precum și în fața instanțelor competente, în litigii în domeniul imobiliar și al construcțiilor, după caz, etc.